Archiwa kategorii: Uncategorized

# Ogłoszenia bieżące

 

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję

Uwaga!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie
i ewentualne zaktualizowanie danych adresowych
w ewidencji gruntów i budynków.

Aktualne :::

 

 

Piaseczno 07.10.2019 r.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów :

Wojciechowice, gmina Góra Kalwaria

Dobiesz, gmina Góra Kalwaria

Kolonia Lesznowola, gmina Lesznowola

Stara Iwiczna, gmina Lesznowola

ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyłożeniu

Piaseczno 6.09.2019

Piaseczno 3.09.2019

Piaseczno 21.08.2019

Piaseczno 9.08.2019

Piaseczno 25.07.2019

Piaseczno 12.07.2019

Piaseczno 5.07.2019

Uwaga!

Piaseczno 9.05.2019

W nawiązaniu do licznych zapytań uprzejmie informujemy, że  rozpoczęto prace związanie z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów:

-Dobiesz gmina Góra Kalwaria

-Wojciechowice gmina Góra Kalwaria

-Kolonia Lesznowola gmina Lesznowola

-Stara Iwiczna gmina Lesznowola

 

Piaseczno 10.12.2018

Piaseczno 6.12.2018

Piaseczno 16.02.2018

Piaseczno 7.02.2018

Informacja

W związku z koniecznością przeprowadzenia aktualizacji programu

Kataster Online w dniu 9.02.2018 r (piątek),

od godziny 8.00 mogą wystąpić utrudnienia w działaniu programu.

Wydawanie danych z bazy EGIB w tym dniu będzie utrudnione.

Piaseczno 7.02.2018

Piaseczno 30.01.2018

Piaseczno 16.01.2018

Piaseczno 27.12.2017

Informacja w sprawie mapy zasadniczej oraz wydawania wypisów i wyrysów

Piaseczno 18.12.2017

Informacja w sprawie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

W nawiązaniu do licznych zapytań uprzejmie informujemy, że powiat piaseczyński przy udziale firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. udostępnia za pomocą środków komunikacji elektronicznej dane w postaci międzynarodowego standardu udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej tj. usługi Web Map Service (WMS).

W załączeniu praktyczny przykład korzystania z usługi.

 

 

Informacja z dnia 2017-11-27, dotycząca wstrzymania udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla  wybranych obrębów z gminy Prażmów.

 

 

Informacja z dnia 2017-11-22, dotycząca aktualizacji mapy zasadniczej  dla  wybranych obrębów z gminy Prażmów .

 

Informacja z dnia 2017-11-14, dotycząca aktualizacji mapy zasadniczej oraz wstrzymania udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla  wybranych obrębów z gminy Góra Kalwaria .

Informacja z dnia 2017-10-30, dotycząca aktualizacji mapy zasadniczej dla  wybranych obrębów z gmin Góra Kalwaria oraz Tarczyn.

 

 

 

informacja z dnia 2017-10-12, dotycząca aktualizacji mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków dla  wybranych obrębów z gmin Konstancin-Jeziorna oraz Tarczyn. Szczegóły w poniższym linku:

link ==> info-aktualizacja mapy zasadniczej i EGiB JK-SKMBT_C28017101209100

===

Ogłoszenia archiwalne :::

 

2017-08-01

Od dnia 01.08.2017 r. w siedzibie Wydziału Geodezji i Katastru udostępnione są dwa stanowiska komputerowe, na których rzeczoznawcy majątkowi mogą samodzielnie korzystać z systemu Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości.

W celu uzyskania dostępu do systemu (konto użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny a następnie podpisany i zeskanowany przesłać na adres: wnioski.rciwn@piaseczno.pl.

Przed pierwszym zalogowaniem do systemu należy złożyć w siedzibie Wydziału Geodezji i Katastru oryginał formularza oraz okazać oryginał uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

[===]

UWAGA:

Informacja dotycząca obrębu Linin – gm. Góra Kalwaria

linin

 

 

# Witamy w Wydziale Geodezji i Kartografii:

2017-08-01

informujemy, iż od godziny 14.00 dnia 2 sierpnia  do godziny 14:00 dnia 4 sierpnia b.r.  zostanie wyłączone zgłaszania prac geodezyjnych przez internet w związku z modernizacją obrębu Robercin. Za utrudnienia przepraszamy.

2017-08-01

Od dnia 01.08.2017 r. w siedzibie Wydziału Geodezji i Katastru udostępnione są dwa stanowiska komputerowe, na których rzeczoznawcy majątkowi mogą samodzielnie korzystać z systemu Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości.

W celu uzyskania dostępu do systemu (konto użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny a następnie podpisany i zeskanowany przesłać na adres: wnioski.rciwn@piaseczno.pl.

Przed pierwszym zalogowaniem do systemu należy złożyć w siedzibie Wydziału Geodezji
i Katastru oryginał formularza oraz okazać oryginał uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

 

Wydział Geodezji i Katastru

Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru – 

dr inż. Monika Jaroszewska

ul. Ludwika  Czajewicza 20,  05-500 Piaseczno

telefony:
22 735 58 43 (kancelaria, informacja)
22 735 58 44 (obsługa interesantów)
22 735 58 45 (obsługa interesantów)

fax: 22 735 58 37, 22 735 58 47
e-mail: kancelaria@piaseczno.pl
strony internetowe:

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek 8.15 – 15.45
Informacja: klatka B, na parterze budynku, hol główny

Kasa jest dostępna w budynku i znajduje się w holu głównym, klatka B
Kasa czynna: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 15.45, przerwa w godz. 13.00 – 13.30

Dostępne przez internet są następujące materiały:
Wnioski do pobrania  w górnym  MENU tej strony p.t.:

*AKTUALNE FORMULARZE DO POBRANIA 31.01.2017* - link

Mapa zasadnicza – http://piaseczynski.e-mapa.net
Informujemy o możliwości przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych w formie operatu elektronicznego.

Informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 47.
Obsługa interesantów:

Ewidencja gruntów i budynków klatka B, na parterze budynku, hol główny
Mapy oraz materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego klatka B, na parterze budynku, hol główny
Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej klatka A, na parterze budynku, pok. 3
Koordynacja sytuowania projektów sieci klatka A, na parterze budynku, pok. 3
Rzeczoznawcy majątkowi klatka A, na parterze budynku, pok. 3

Obsługa geodetów:

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych www.igeomap.pl
klatka B, na parterze budynku, pok. 16
Przyjęcie operatów geodezyjnych do weryfikacji / do ponownej weryfikacji klatka B, na parterze budynku, hol główny
Uwierzytelnianie map i dokumentacji geodezyjnej klatka B, na parterze budynku, pok.16

Wydział Geodezji i Katastru prowadzi sprawy z zakresu:

 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 3. ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w zakresie regulacji dróg powiatowych
 5. ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

W szczególności do zadań Wydziału należą:

 1. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
 2. zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów szczegółowych
 3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności jej aktualizacja, udostępnianie  i modernizacja,
 4. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym w szczególności jej aktualizowanie i udostępnianie,
 5. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, w tym jego uzupełnianie i aktualizowanie danych obiektów topograficznych BDOT 500,
 6. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie map i tabeli taksacji,
 7. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 8. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 9. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 10. rozpatrywanie i merytoryczne prowadzenie spraw z wniosków osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej dotyczących geodezji, kartografii i katastru na poziomie powiatu,
 11. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz rekultywacji gruntów,
 12. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego w zakresie zadań starosty,
 13. regulacja stanu prawnego gruntów w pasach dróg powiatowych,
 14. regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta
 15. współdziałanie z innymi organami i jednostkami w zakresie spraw geodezyjno-kartograficznych.

 

W ramach realizacji zadań Wydział Geodezji i Katastru prowadzi:

 1. powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
  2. ewidencję gruntów i budynków
  3. rejestr cen i wartości nieruchomości
  4. geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu
  5. rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych
  6. bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500)
  8. koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  9. mapę zasadniczą.

Wytworzyła: Monika Jaroszewska

———————————————-

# 1 —— dane do konta bankowego—–

Nazwa Konta:

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie,

Wydział Geodezji i Katastru

05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20

Nr konta:

96 1020 1026 0000 1402 0249 8988

tytułem: rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne (dz. u. Nr 37 poz. 333)

inne strony WGiK, udostępniające zasoby geodezyjne powiatu i  prezentowane poprzez serwisy iGeoMap:

Zapraszamy również na oficjalną stronę Starostwa Powiatowego w Piasecznie:

#2 — Okólnik

informujemy, że na bieżąco są aktualizowane Wnioski WGiK dla Geodetów, firm geodezyjnych i Petentów

wgi2014

 

Z dniem 1 czerwca 2013 Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego

w Piasecznie zaprzestał przyjmowania materiałów na dyskietkach FDD (1,44″).

Materiały prosimy przekazywać na nośnikach CD/DVD lub wysyłać jako załącznik e-mail’a  na adresy:

Zespołu Mapy Numerycznej:   

od 1 lipca 20014:       ftp@piaseczno.pl

dotychczasowy adres:  ftp@wgik-piaseczno.pl

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:  

od 1 lipca 20014:  zud@piaseczno.pl

dotychczasowy adres: zud@wgik-piaseczno.pl

Pliki  winny być spakowane do formatu ” *.zip” , zaś pliki o rozmiarach powyżej 9 MB prosimy dzielić  programami „pakującymi/managerami plików” (np. „7-zip” lub „Total Commander”)

Prosimy nie używać innych rozszerzeń spakowanych plików, np.: *.rar; *.r00; etc.

a) temat e-mail’a winien być zgodny z numerem zgłoszenia: KERG_ nrKERG_ROK

    np.  KERG_5543_2013

b) nazewnictwo plików umieszczonych w Załączniku winno być zgodne z numerem zgłoszenia:  KERG_nrKERG_ROK.txt lub KERG_ nrKERG_ROK.map

np. KERG_5543_2013.txt

lub

KERG_5543_2013.map

przykład adresacji e-maila:

postek2

c) schemat formatu zapisu współrzędnych punktów winien być zgodny z oznaczeniem:

        Nr X Y H kod

Uwaga:

dopuszczalne formaty plików w Załącznikach:

– dla współrzędnych punktów tylko plik/pliki w formacie:

*.txt; *.map

————————————————————————————————