Archiwum

—-
INFORMACJA Starosty Piaseczyńskiego
dotycząca sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 2005, poz. 1692)
do pobrania poniżej:
udostępnianie danych zgodnie z ustawą  z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r,. poz. 520 z późn. zmianami)
INFORMACJA z 17 czerwca 2016 r
 info_pdf
Informacja
——
___________________Prace Małe
10 grudzień 2015
Uwaga Użytkownicy aplikacji KatasterOnLine (dawna MATRA)
Problemy z generowaniem raportów PDF powoduje poprawka do windowsa o nr  kb3102429.
Proszę ją odinstalować.Poprawka zmienia czcionkę systemową… damy znać jak znajdziemy na to rozwiązanie i je przetestujemy.
/producent aplikacji KOL/
informatyk Starostwa
—-
Piaseczno, 17 wrzesień 2015 r.
ZAWIADOMIENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
Działając na podstawie przepisów art. 24a ust. 4 do 6 ustawy
z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2015r., poz. 520 z późn.zm.) informuję, że w terminie:
od dnia12 października 2015 roku
do dnia 30 października 2015 roku
w godz. od 8:30 do 15:00
w siedzibie Starostwa Powiatowegow Piasecznie
Wydział Geodezji i Katastru przy ulicy Czajewicza 20, wejście A,
I piętro, sala konferencyjna, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
dla obrębu 0016, Magdalenka, gmina Lesznowola, powiat
piaseczyński.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,
może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
                                                                                      /Starosta Piaseczyński/
oryginał w poniższym linku
 —
Komunikat dla wykonawców prac geodezyjnych:
config_geomapy
lub otrzymać e-mailem, podając pełne dane firmy geodezyjnej
i nr uprawnień na adres:
admin@piaseczno.pl
 —
kom

 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH i KARTOGRAFICZNYCH

Informuję, że z dniem 7 maja 2015 r. w bazie danych mapy zasadniczej wprowadzono tło w oznaczeniu wszystkich punktów granicznych – wyszarzenie.

Punktowi granicznemu zostaje przywrócone tło białe na etapie aktualizacji mapy zasadniczej przy zgłoszeniach prac geodezyjnych i kartograficznych (przez Zespół Numerycznej Mapy Zasadniczej) w przypadkach jednoznacznego i łącznego określenia atrybutów punktów granicznych ze wskazaniem identyfikatora operatu technicznego pzgik (operatu prawnego źródłowego) tj.:

  1. ZRD – źródło danych o położeniu punktu

  2. BPP – błąd położenia punktu granicznego

  3. STB – kod stabilizacji

  4. KRG – kod rzędu granicy

  5. wskazanie identyfikatora operatu prawnego pzgik.

Powyższe wprowadzono w celu usprawnienia analizy punktów granicznych (atrybuty jw), czego następstwem będą szybsze i sprawniejsze wykorzystywanie informacji o w/w punktach m.in. przy kolejnych pracach geodezyjnych.

Jednocześnie przypominam o rzetelnej analizie w zakresie atrybutów punktów granicznych.

Piaseczno, 11 maja 2015 Geodeta Powiatowy dr inż. Monika Jaroszewska

 —-
 Komunikat Nr 02 z 07.04.2015
Dodanie możliwości wyboru operatora płatności internetowych 2015-04-07
W dniu 7 kwietnia 2015 przy obsłudze prac geodezyjnych dodano możliwość wyboru operatora płatności internetowych.
Dostępne możliwości to: płatność poprzez system PayByNet lub PayU.
Dzięki dodaniu drugiego operatora znaczenie poszerzyła się lista banków,  które umożliwiają dokonywanie opłat za pobrane materiały.
 informujemy ponadto, że dotychczasowy adres, służący do zamawiania mapy zasadniczej: www.mapazasadnicza.pl ,
wykorzystywany na portalach WGIK Piaseczno, np.  http://www.podgik-piaseczno.pl/iGeoMap/www/index.php
oraz portalach powiązanych, np.  z portalami GEO-SYSTEM
ulega zmianie na:

Zaktualizowano Formularze do pobrania na 2015 rok

 

 

———– Archiwum 2015  ——————–

Komunikat Nr 01 z 29.01.2015

Uwaga:  

od dnia 02 lutego 2015 roku wszystkie opłaty za:

– udostępnienie materiałów PZGiK

– oraz wyrysy i wypisy

należy dokonywać na nowy numer konta bankowego (rachunek pomocniczy):

96 1020 1026 0000 1402 0249 8988

———-  Archiwum 2014 roku —————

 

Komunikat Nr 10 z 03.12.2014

W dniu 19 grudnia b.r. Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego na ulicy Czajewicza 20 czynny jest do godziny 14:00
przepraszamy za utrudnienia

----------
W związku z koniecznością aktualizacji aplikacji KatasterOnLine do najnowszej wersji oraz przebudową struktury bazy danych w/w apliakcji -  spodziewane przywrócenie funkcjonalności elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych za pośrednictwem portalu ePODGiK  firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. nastąpi ok. godz. 16.00 - 17.00 dnia 04 grudnia b.r.
[serwis uruchomiony o 13.40]

Komunikat Nr 9 z 04.08.2014

 W dniu dzisiejszym wznowiona została funkcjonalność elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych za pośrednictwem portalu ePODGiK  firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 

W związku z koniecznością pobierania opłat za materiały geodezyjne jeszcze przed ich udostępnieniem (ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  – Dz.U. z dnia 04 lipca 2014 r, poz.897) –  umożliwiona zostanie realizacja płatności elektronicznych w czasie rzeczywistym (OnLine) za pośrednictwem usługi firmy „PayByNet”  Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 

pod  linkiem – lista banków współpracujących z  „PayByNet” 

paybynet_banki_60

 >> poradnik płatności PayByNet << dla Internauty  w/w usługi – prosimy uważnie się z nim zapoznać.

Przy wysokości wnoszonych opłat – prowizja pobierana przez K.I.R.  S.A. będzie wynosić odpowiednio:

Poz.

Podstawowa wysokość opłaty 
[PLN]
 Opłata prowizyjna         K.I.R.   S.A.
[PLN]

1

do 100,00 0,99

2

100,01 – 300,00 1,99

3

300,01 – 1000,00 2,99

4

1000,01 – 5000,00 4,99

5

5000,01 – 10000,00 9,99

 

Prosimy o wyrozumiałość przy kolejkowaniu zgłaszanych prac

 

Komunikat Nr 7.07.2014

z dnia 14 lipca 2014
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z dnia 04 lipca 2014 r, poz.897) zmianie uległa znaczna cześć wniosków,  realizowanych przez Wydział Geodezji i Katastru .
aktualnie obowiązujące formularze (jako pliki „doc” – do edycji, lub „pdf”- do wydrukowania) dostępne są na „górnej belce MENU” strony (lewy górny róg)  – Formularze 2015 rok

Kalkulator opłat  wg nowego cennika

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnił kalkulator==>  umożliwiający łatwe wyliczenie opłat za materiały z zasobu geodezyjnego na podstawie nowego cennika.

Oblicz sobie nową opłatę

Przypomnijmy, że już 12 lipca wchodzi w życie nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego, która wprowadza nie tylko nowe stawki podstawowe za materiały z PZGiK, ale także nowe zasady wyliczania końcowej opłaty.JK

                                                                                                        źródło http://geoforum.pl

—–

Komunikat Nr 6.07.2014

z dnia 13 lipca 2014

 

14b

Komunikat Nr 5.07.2014

z dnia 10 lipca 2014

20140711083621227  – plik [*.pdf] do pobrania

227

Komunikat Nr 4.07.2014

20140711083635268 – plik [*.pdf] do pobrania

568

Komunikat Nr 3.07.2014

„… |2014-07-10| Prawo

Rozporządzenia do Pgik podpisane

Trzy rozporządzenia wykonawcze do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które mają wejść w życie już pojutrze (12 lipca) zostały podpisane przez ministra administracji i cyfryzacji.

 

Rozporządzenia do Pgik podpisane

Jak poinformował Geoforum.pl rzecznik MAC, akty te zostały już przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, że mowa tu o rozporządzeniach w sprawie:
1) wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, wzoru zgłoszenia prac kartograficznych, wzoru zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz wzoru protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,|
3) wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.”

|2014-07-10| GNSS, Geodezja, GIS, Mapy, Teledetekcja, Prawo

Komunikat Nr 2.07.2014 – dotyczy wdrożenia aktualizacji programu OŚRODEK  8.08

W naszym Wydziale w najbliższych dniach zostanie przeprowadzone dostosowanie systemu OŚRODEK do nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 897)które wejdzie w życie 12 lipca b.r. , m.in.:

  • utworzenie nowego cennika i zmiana algorytmu obliczania opłaty,
  • poszerzenie rejestru wniosków o pola związane z obliczeniem opłaty,
  • modyfikacja funkcji eksportujących dane do windykacji w związku ze zmianą algorytmu obliczania opłaty (uwaga – w wypadku korzystania z zewnętrznych programów eksportujących dane do księgowości niezbędna będzie ich modyfikacja),
  • wprowadzenie nowego rodzaju zakresu do zgłoszeń prac – zakresu obszarowego.

Szczegółowy opis zmian dostępny jest w dokumencie aktpzgik.pdf w katalogu głównym systemu OŚRODEK, bądź w opcji: Pomoc → Uzupełnienia → Aktualizacja 12.07.2014 r. – zmiany w ustawie (dokument udostępniony zostanie niezwłocznie po wgraniu aktualizacji)

za Geobid.pl

W związku z powyższym mogą wystąpić perturbacje w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych przez Internet  od godziny 16.00  w najbliższy piątek (11 lipca b.r)

—————————————————

Komunikat Nr 1.07.2014
z dniem 1 lipca b.r. zmianie ulegają wszystkie adresy poczty elektronicznej (e-mail’e) Wydziału wg poniższej zasady:
dotychczasowy adres:  ftp@wgik-piaseczno.pl
otrzymuje zapis/adres:             ftp@piaseczno.pl

 itd.

komV25

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Wydział Geodezji i Katastru

%d blogerów lubi to: