# Ogłoszenia bieżące

 

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję

Uwaga!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie
i ewentualne zaktualizowanie danych adresowych
w ewidencji gruntów i budynków.

Aktualne :::

 

 

Piaseczno 07.10.2019 r.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów :

Wojciechowice, gmina Góra Kalwaria

Dobiesz, gmina Góra Kalwaria

Kolonia Lesznowola, gmina Lesznowola

Stara Iwiczna, gmina Lesznowola

ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyłożeniu

Piaseczno 6.09.2019

Piaseczno 3.09.2019

Piaseczno 21.08.2019

Piaseczno 9.08.2019

Piaseczno 25.07.2019

Piaseczno 12.07.2019

Piaseczno 5.07.2019

Uwaga!

Piaseczno 9.05.2019

W nawiązaniu do licznych zapytań uprzejmie informujemy, że  rozpoczęto prace związanie z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów:

-Dobiesz gmina Góra Kalwaria

-Wojciechowice gmina Góra Kalwaria

-Kolonia Lesznowola gmina Lesznowola

-Stara Iwiczna gmina Lesznowola

 

Piaseczno 10.12.2018

Piaseczno 6.12.2018

Piaseczno 16.02.2018

Piaseczno 7.02.2018

Informacja

W związku z koniecznością przeprowadzenia aktualizacji programu

Kataster Online w dniu 9.02.2018 r (piątek),

od godziny 8.00 mogą wystąpić utrudnienia w działaniu programu.

Wydawanie danych z bazy EGIB w tym dniu będzie utrudnione.

Piaseczno 7.02.2018

Piaseczno 30.01.2018

Piaseczno 16.01.2018

Piaseczno 27.12.2017

Informacja w sprawie mapy zasadniczej oraz wydawania wypisów i wyrysów

Piaseczno 18.12.2017

Informacja w sprawie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

W nawiązaniu do licznych zapytań uprzejmie informujemy, że powiat piaseczyński przy udziale firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. udostępnia za pomocą środków komunikacji elektronicznej dane w postaci międzynarodowego standardu udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej tj. usługi Web Map Service (WMS).

W załączeniu praktyczny przykład korzystania z usługi.

 

 

Informacja z dnia 2017-11-27, dotycząca wstrzymania udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla  wybranych obrębów z gminy Prażmów.

 

 

Informacja z dnia 2017-11-22, dotycząca aktualizacji mapy zasadniczej  dla  wybranych obrębów z gminy Prażmów .

 

Informacja z dnia 2017-11-14, dotycząca aktualizacji mapy zasadniczej oraz wstrzymania udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla  wybranych obrębów z gminy Góra Kalwaria .

Informacja z dnia 2017-10-30, dotycząca aktualizacji mapy zasadniczej dla  wybranych obrębów z gmin Góra Kalwaria oraz Tarczyn.

 

 

 

informacja z dnia 2017-10-12, dotycząca aktualizacji mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków dla  wybranych obrębów z gmin Konstancin-Jeziorna oraz Tarczyn. Szczegóły w poniższym linku:

link ==> info-aktualizacja mapy zasadniczej i EGiB JK-SKMBT_C28017101209100

===

Ogłoszenia archiwalne :::

 

2017-08-01

Od dnia 01.08.2017 r. w siedzibie Wydziału Geodezji i Katastru udostępnione są dwa stanowiska komputerowe, na których rzeczoznawcy majątkowi mogą samodzielnie korzystać z systemu Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości.

W celu uzyskania dostępu do systemu (konto użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny a następnie podpisany i zeskanowany przesłać na adres: wnioski.rciwn@piaseczno.pl.

Przed pierwszym zalogowaniem do systemu należy złożyć w siedzibie Wydziału Geodezji i Katastru oryginał formularza oraz okazać oryginał uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

[===]

UWAGA:

Informacja dotycząca obrębu Linin – gm. Góra Kalwaria

linin

 

 

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

# Witamy w Wydziale Geodezji i Kartografii:

2017-08-01

informujemy, iż od godziny 14.00 dnia 2 sierpnia  do godziny 14:00 dnia 4 sierpnia b.r.  zostanie wyłączone zgłaszania prac geodezyjnych przez internet w związku z modernizacją obrębu Robercin. Za utrudnienia przepraszamy.

2017-08-01

Od dnia 01.08.2017 r. w siedzibie Wydziału Geodezji i Katastru udostępnione są dwa stanowiska komputerowe, na których rzeczoznawcy majątkowi mogą samodzielnie korzystać z systemu Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości.

W celu uzyskania dostępu do systemu (konto użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny a następnie podpisany i zeskanowany przesłać na adres: wnioski.rciwn@piaseczno.pl.

Przed pierwszym zalogowaniem do systemu należy złożyć w siedzibie Wydziału Geodezji
i Katastru oryginał formularza oraz okazać oryginał uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

 

Wydział Geodezji i Katastru

Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru – 

dr inż. Monika Jaroszewska

ul. Ludwika  Czajewicza 20,  05-500 Piaseczno

telefony:
22 735 58 43 (kancelaria, informacja)
22 735 58 44 (obsługa interesantów)
22 735 58 45 (obsługa interesantów)

fax: 22 735 58 37, 22 735 58 47
e-mail: kancelaria@piaseczno.pl
strony internetowe:

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek 8.15 – 15.45
Informacja: klatka B, na parterze budynku, hol główny

Kasa jest dostępna w budynku i znajduje się w holu głównym, klatka B
Kasa czynna: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 15.45, przerwa w godz. 13.00 – 13.30

Dostępne przez internet są następujące materiały:
Wnioski do pobrania  w górnym  MENU tej strony p.t.:

*AKTUALNE FORMULARZE DO POBRANIA 31.01.2017* - link

Mapa zasadnicza – http://piaseczynski.e-mapa.net
Informujemy o możliwości przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych w formie operatu elektronicznego.

Informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 47.
Obsługa interesantów:

Ewidencja gruntów i budynków klatka B, na parterze budynku, hol główny
Mapy oraz materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego klatka B, na parterze budynku, hol główny
Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej klatka A, na parterze budynku, pok. 3
Koordynacja sytuowania projektów sieci klatka A, na parterze budynku, pok. 3
Rzeczoznawcy majątkowi klatka A, na parterze budynku, pok. 3

Obsługa geodetów:

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych www.igeomap.pl
klatka B, na parterze budynku, pok. 16
Przyjęcie operatów geodezyjnych do weryfikacji / do ponownej weryfikacji klatka B, na parterze budynku, hol główny
Uwierzytelnianie map i dokumentacji geodezyjnej klatka B, na parterze budynku, pok.16

Wydział Geodezji i Katastru prowadzi sprawy z zakresu:

 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 3. ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w zakresie regulacji dróg powiatowych
 5. ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

W szczególności do zadań Wydziału należą:

 1. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
 2. zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów szczegółowych
 3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności jej aktualizacja, udostępnianie  i modernizacja,
 4. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym w szczególności jej aktualizowanie i udostępnianie,
 5. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, w tym jego uzupełnianie i aktualizowanie danych obiektów topograficznych BDOT 500,
 6. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie map i tabeli taksacji,
 7. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 8. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 9. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 10. rozpatrywanie i merytoryczne prowadzenie spraw z wniosków osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej dotyczących geodezji, kartografii i katastru na poziomie powiatu,
 11. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz rekultywacji gruntów,
 12. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego w zakresie zadań starosty,
 13. regulacja stanu prawnego gruntów w pasach dróg powiatowych,
 14. regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta
 15. współdziałanie z innymi organami i jednostkami w zakresie spraw geodezyjno-kartograficznych.

 

W ramach realizacji zadań Wydział Geodezji i Katastru prowadzi:

 1. powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
  2. ewidencję gruntów i budynków
  3. rejestr cen i wartości nieruchomości
  4. geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu
  5. rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych
  6. bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500)
  8. koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  9. mapę zasadniczą.

Wytworzyła: Monika Jaroszewska

———————————————-

# 1 —— dane do konta bankowego—–

Nazwa Konta:

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie,

Wydział Geodezji i Katastru

05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20

Nr konta:

96 1020 1026 0000 1402 0249 8988

tytułem: rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne (dz. u. Nr 37 poz. 333)

inne strony WGiK, udostępniające zasoby geodezyjne powiatu i  prezentowane poprzez serwisy iGeoMap:

Zapraszamy również na oficjalną stronę Starostwa Powiatowego w Piasecznie:

#2 — Okólnik

informujemy, że na bieżąco są aktualizowane Wnioski WGiK dla Geodetów, firm geodezyjnych i Petentów

wgi2014

 

Z dniem 1 czerwca 2013 Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego

w Piasecznie zaprzestał przyjmowania materiałów na dyskietkach FDD (1,44″).

Materiały prosimy przekazywać na nośnikach CD/DVD lub wysyłać jako załącznik e-mail’a  na adresy:

Zespołu Mapy Numerycznej:   

od 1 lipca 20014:       ftp@piaseczno.pl

dotychczasowy adres:  ftp@wgik-piaseczno.pl

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:  

od 1 lipca 20014:  zud@piaseczno.pl

dotychczasowy adres: zud@wgik-piaseczno.pl

Pliki  winny być spakowane do formatu ” *.zip” , zaś pliki o rozmiarach powyżej 9 MB prosimy dzielić  programami „pakującymi/managerami plików” (np. „7-zip” lub „Total Commander”)

Prosimy nie używać innych rozszerzeń spakowanych plików, np.: *.rar; *.r00; etc.

a) temat e-mail’a winien być zgodny z numerem zgłoszenia: KERG_ nrKERG_ROK

    np.  KERG_5543_2013

b) nazewnictwo plików umieszczonych w Załączniku winno być zgodne z numerem zgłoszenia:  KERG_nrKERG_ROK.txt lub KERG_ nrKERG_ROK.map

np. KERG_5543_2013.txt

lub

KERG_5543_2013.map

przykład adresacji e-maila:

postek2

c) schemat formatu zapisu współrzędnych punktów winien być zgodny z oznaczeniem:

        Nr X Y H kod

Uwaga:

dopuszczalne formaty plików w Załącznikach:

– dla współrzędnych punktów tylko plik/pliki w formacie:

*.txt; *.map

————————————————————————————————

Wydział Geodezji i Katastru