Witamy na stronie Wydziału Geodezji i Katastru w Piasecznie!

Komunikat z 20.X.2016
W związku z instalacją i wdrożeniem nowej wersji aplikacji Kataster On Line  (KOL) z nowymi rozszerzonymi funkcjonalnościami – obsługa Petentów oraz  zgłoszeń prac geodezyjnych  jest sukcesywnie  usprawniana.
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
Za utrudnienia przepraszamy
/-/ dział IT WGIK
—-
INFORMACJA Starosty Piaseczyńskiego
dotycząca sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 2005, poz. 1692)
do pobrania poniżej:
udostępnianie danych zgodnie z ustawą  z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r,. poz. 520 z późn. zmianami)
INFORMACJA z 17 czerwca 2016 r
 info_pdf
Informacja
——
___________________Prace Małe
10 grudzień 2015
Uwaga Użytkownicy aplikacji KatasterOnLine (dawna MATRA)
Problemy z generowaniem raportów PDF powoduje poprawka do windowsa o nr  kb3102429.
Proszę ją odinstalować.Poprawka zmienia czcionkę systemową… damy znać jak znajdziemy na to rozwiązanie i je przetestujemy.
/producent aplikacji KOL/
informatyk Starostwa
—-
Piaseczno, 17 wrzesień 2015 r.
ZAWIADOMIENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
Działając na podstawie przepisów art. 24a ust. 4 do 6 ustawy
z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2015r., poz. 520 z późn.zm.) informuję, że w terminie:
od dnia12 października 2015 roku
do dnia 30 października 2015 roku
w godz. od 8:30 do 15:00
w siedzibie Starostwa Powiatowegow Piasecznie
Wydział Geodezji i Katastru przy ulicy Czajewicza 20, wejście A,
I piętro, sala konferencyjna, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
dla obrębu 0016, Magdalenka, gmina Lesznowola, powiat
piaseczyński.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,
może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
                                                                                      /Starosta Piaseczyński/
oryginał w poniższym linku
 —
Komunikat dla wykonawców prac geodezyjnych:
config_geomapy
lub otrzymać e-mailem, podając pełne dane firmy geodezyjnej
i nr uprawnień na adres:
admin@piaseczno.pl
 —
kom

 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH i KARTOGRAFICZNYCH

Informuję, że z dniem 7 maja 2015 r. w bazie danych mapy zasadniczej wprowadzono tło w oznaczeniu wszystkich punktów granicznych – wyszarzenie.

Punktowi granicznemu zostaje przywrócone tło białe na etapie aktualizacji mapy zasadniczej przy zgłoszeniach prac geodezyjnych i kartograficznych (przez Zespół Numerycznej Mapy Zasadniczej) w przypadkach jednoznacznego i łącznego określenia atrybutów punktów granicznych ze wskazaniem identyfikatora operatu technicznego pzgik (operatu prawnego źródłowego) tj.:

  1. ZRD – źródło danych o położeniu punktu

  2. BPP – błąd położenia punktu granicznego

  3. STB – kod stabilizacji

  4. KRG – kod rzędu granicy

  5. wskazanie identyfikatora operatu prawnego pzgik.

Powyższe wprowadzono w celu usprawnienia analizy punktów granicznych (atrybuty jw), czego następstwem będą szybsze i sprawniejsze wykorzystywanie informacji o w/w punktach m.in. przy kolejnych pracach geodezyjnych.

Jednocześnie przypominam o rzetelnej analizie w zakresie atrybutów punktów granicznych.

Piaseczno, 11 maja 2015 Geodeta Powiatowy dr inż. Monika Jaroszewska

 —-
 Komunikat Nr 02 z 07.04.2015
Dodanie możliwości wyboru operatora płatności internetowych 2015-04-07
W dniu 7 kwietnia 2015 przy obsłudze prac geodezyjnych dodano możliwość wyboru operatora płatności internetowych.
Dostępne możliwości to: płatność poprzez system PayByNet lub PayU.
Dzięki dodaniu drugiego operatora znaczenie poszerzyła się lista banków,  które umożliwiają dokonywanie opłat za pobrane materiały.
 informujemy ponadto, że dotychczasowy adres, służący do zamawiania mapy zasadniczej: www.mapazasadnicza.pl ,
wykorzystywany na portalach WGIK Piaseczno, np.  http://www.podgik-piaseczno.pl/iGeoMap/www/index.php
oraz portalach powiązanych, np.  z portalami GEO-SYSTEM
ulega zmianie na:
WGIK_SPP

Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru, Geodeta Powiatowy:

 dr inż. Monika Jaroszewska

telefony:
22 735 58 43 (kancelaria, informacja)
22 735 58 44 (obsługa interesantów)
22 735 58 45 (obsługa interesantów)

fax: 22 735 58 47 lub 22 735 58 05
e-mail:        kancelaria@piaseczno.pl

http://www.wgik-piaseczno.com.pl

http://www.podgik-piaseczno.pl/iGeoMap/www/index.php

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
informacja: klatka B, na parterze budynku, hol główny
kasa jest dostępna w budynku i znajduje się w holu głównym, klatka B

Dostępne przez internet:
Wnioski do pobrania – www.wgik-piaseczno.com.pl
Mapa zasadnicza – http://piaseczynski.e-mapa.net (stary link – http://www.mapazasadnicza.pl)
Numer księgi wieczystej – www.kw.info.pl

Obsługa interesantów:

Ewidencja gruntów i budynków klatka B, na parterze budynku, hol główny
Mapy oraz materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego klatka B, na parterze budynku, hol główny
Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej klatka A, na parterze budynku, pok. 3
Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej klatka A, na I piętrze budynku, pok. 103
Rzeczoznawcy majątkowi klatka A, na parterze budynku, pok. 3

Obsługa geodetów:

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych www.igeomap.pl
klatka B, na parterze budynku, pok.16
Przedłużanie, anulowanie, zmiana zakresu pracy geodezyjnej i kartograficznej klatka B, na parterze budynku, hol główny
Przyjęcie operatów geodezyjnych do kontroli technicznej / do ponownej kontroli technicznej klatka B, na parterze budynku, hol główny
Ewidencjonowanie operatów geodezyjnych po kontroli technicznej klatka B, na parterze budynku, pok.16

Naczelnik i zadania
Monika Jaroszewska – Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru

Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru pełni funkcję Geodety Powiatowego

ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno, pok. 104
przyjęcia interesantów: poniedziałek – piątek 8.15 – 15.45

Wydział Geodezji i Katastru prowadzi sprawy z zakresu:
1.  Ustawy z dnia 17 maja 1998 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2.  Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
3.  Ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
w szczególności:
1.  Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
2.  Zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów szczegółowych
3.  Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności jej aktualizacja, udostępnianie  i modernizacja,
4.  Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
5.  Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie oraz tworzenie i udostępnianie tych baz,
6.  Koordynowanie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.,
7.  Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
8.  Rozpatrywanie i merytoryczne prowadzenie spraw z wniosków osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej dot. geodezji, kartografii i katastru na poziomie powiatu,
9.  Współdziałanie z innymi organami i jednostkami w zakresie spraw geodezyjno-kartograficznych,
10.  Rozpatrywanie i merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz rekultywacji gruntów,
11.  Rozpatrywanie i merytoryczne prowadzenie spraw w zakresach wynikających z regulaminu organizacyjnego Wydziału Geodezji i Katastru.

W ramach realizacji zadań Wydział Geodezji i Katastru prowadzi:
1.  Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficznych
2.  Ewidencję gruntów i budynków
3.  Rejestr cen i wartości nieruchomości
4.  Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu
5.  Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
6. Rrejestr szczegółowych osnów geodezyjnych
7.  Bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)
8.  Mapę zasadniczą
9.  Gleboznawczą klasyfikację gruntów.

Wytworzył: Monika Jaroszewska

Udostępnił: Marcin Ciechomski (2006-11-14 14:44:48)

Ostatnio zmodyfikował:  Marcin Ciechomski (2013-11-29 09:38:43)

———————————————————————————–

# 1 —— dane do konta bankowego—–

Nazwa Konta:

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie,

Wydział Geodezji i Katastru

05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20

Nr konta:

96 1020 1026 0000 1402 0249 8988

tytułem: rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne (dz. u. Nr 37 poz. 333)

inne strony WGiK, udostępniające zasoby geodezyjne powiatu i  prezentowane poprzez serwisy iGeoMap:

Zapraszamy również na oficjalną stronę Starostwa Powiatowego w Piasecznie:

#2 — Okólnik

informujemy, że na bieżąco są aktualizowane Wnioski WGiK dla Geodetów, firm geodezyjnych i Petentów

wgi2014

szczegóły zaktualizowanych Wytycznych  (wg stanu na 7 styczeń 2014) – patrz:

Formularze Wydziału do pobrania na 2014″ pkt VI. 2   

Z dniem 1 czerwca 2013 Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego

w Piasecznie zaprzestał przyjmowania materiałów na dyskietkach FDD (1,44″).

Materiały prosimy przekazywać na nośnikach CD/DVD lub wysyłać jako załącznik e-mail’a  na adresy:

Zespołu Mapy Numerycznej:   

od 1 lipca 20014:       ftp@piaseczno.pl

dotychczasowy adres:  ftp@wgik-piaseczno.pl

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:  

od 1 lipca 20014:  zud@piaseczno.pl

dotychczasowy adres: zud@wgik-piaseczno.pl

Pliki  winny być spakowane do formatu ” *.zip” , zaś pliki o rozmiarach powyżej 9 MB prosimy dzielić  programami „pakującymi/managerami plików” (np. „7-zip” lub „Total Commander”)

Prosimy nie używać innych rozszerzeń spakowanych plików, np.: *.rar; *.r00; etc.

a) temat e-mail’a winien być zgodny z numerem zgłoszenia: KERG_ nrKERG_ROK

    np.  KERG_5543_2013

b) nazewnictwo plików umieszczonych w Załączniku winno być zgodne z numerem zgłoszenia:  KERG_nrKERG_ROK.txt lub KERG_ nrKERG_ROK.map

np. KERG_5543_2013.txt

lub

KERG_5543_2013.map

przykład adresacji e-maila:

postek2

c) schemat formatu zapisu współrzędnych punktów winien być zgodny z oznaczeniem:

        Nr X Y H kod

Uwaga:

dopuszczalne formaty plików w Załącznikach:

– dla współrzędnych punktów tylko plik/pliki w formacie:

*.txt; *.map

————————————————————————————————